Presidential Board

 

President      

 

Assoc. Prof. PhD.
Pham Van Song             

 

Tel: +84919128686

Email: song.pv@mut.edu.vn         

 

 

 

Curriculum vitae(PDF 43 KB)   

 

 

 

 

                                  

Vice President      

PhD. Vu Thi Phuong Anh             

 

Tel: +84936086863

Email: anhvtp@nhg.vn         

   


Vice President

     

PhD. Nguyen Dinh Chien             

 

Tel: +84903943117

Email: chien.nd@mut.edu.vn         

   

 

 

 

 

×
Tư Vấn Trực Tuyến tuyensinh@mut.edu.vn Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển